جهت ثبت سفارش در واتساپ پیام دهید

 S  فيلر 10 سي سي رمدیوم مدل

(Remedium S 10cc filler)  

:نواحی مورد استفاده

در سمت بالای پستان

افزایش حجم و برآمدگی قسمت بالای باسن و کناره های ران

بهبود تعادل در شکل کلی بدن ( کانتور بدن)

:غلظت

HA 20 میلیگرم/ میلی لیتر

 :حجم

1 سرنگ 10 میلی لیتری

 :سوزن

G 23  21، mm 50، سوزن طبی کانولا

 :نرخ پیوند عرضی

µm 250

قابل استفاده برای:
در سمت بالای پستان افزایش حجم و برآمدگی قسمت بالای باسن و کناره های ران
غلظت:
HA 20 میلیگرم/ میلی لیتر
حجم:
1 سرنگ 10 میلی لیتری
نرخ اتصال عرضی:
µm 250

نظر برای ReMedium Advance S 10cc

هنوز نظری ثبت نشده است
نظر شما

راضی هستم راضی نیستم نظری ندارم