در سایر موارد نیز افزایش جریان خون و تشکیل مویرگ های جدید، منجر به تولید سلولها و تار های کلاژن و الاستین، و جوان‌ سازی در محل تزریق خواهد شد

در کربوکسی تراپی، گاز CO2 زیر پوست تزریق و بدن آن را به عنوان کمبود اکسیژن تلقی میکند که سبب افزایش جریان خون و رسیدن مواد مغذی به این منطقه شده و ترمیم سلولی رخ می دهد. در کربوکسی تراپی از تزریق گاز CO2 به منظور ایجاد جوان‌سازی، کاستن از چروکها و ترکهای پوستی و کاهش سلول‌های چربی یا سلولیتها استفاده می‌شود. زمانی که پوست به اندازه کافی اکسیژن دریافت نمی کند، بیشتر در معرض ابتلا به علائم پیری از قبیل لک های پوستی، آکنه، قرمزی، افتادگی و شل شدن و چروک های پوستی قرار می گیرد. به طور کلی وجود گاز CO2 در هر بافتی باعث تحریک افزایش جریان خون، ایجاد مویرگ های جدید و افزایش بازسازی و تولید بیش تر تارهای کلاژن و الاستین، در همان محل می‌شود. پس از تزریق، ابتدا در بافت چربی، با ایجاد آسیب ناشی از فشار و ضربه، سلول ‌های چربی را شکننده می کند، افزایش جریان خون در رگ ها باعث افزایش اکسیژن در محل و دفع بهتر چربی می‌شود، که البته این گاز برای سلول‌ های چربی، مستقیما سمی و کشنده بوده و باعث تخریب آنها نیز می‌شود. دو اتفاق در اثر وجود گاز CO2 در بدن رخ می دهد که یکی افزایش غلظت گاز در جریان خون بوده، که باعث گشاد شدن رگ و افزایش جریان خون خواهد شد و دیگر این که در ریه ها یک اتفاق به نام اثر BOHR رخ داده و تفاوت غلظت گاز CO2 در یک طرف غشا سلولی، و هموگلوبین باعث تبادل این گاز با اکسیژن می‌شود. در محل تزریق، وجود گاز CO2 باعث تشکیل رگ های کوچک خونی و افزایش اکسیژن می‌شود، هر دو مورد در بافت چربی، باعث تجزیه چربی های ناشی از اکسیده شدن می‌شود در سایر موارد نیز افزایش جریان خون و تشکیل مویرگ های جدید، منجر به تولید سلولها و تار های کلاژن و الاستین، و جوان‌ سازی در محل تزریق خواهد شد.